PÅL HOSK ASSURANS ABOBEROENDE AUKT. FÖRSÄKRINGSMÄKLAREVälkommen till vår hemsida.

POSTADRESS: BOX 190 16, SE-161 19 BROMMA
Telefon: 08-26 40 00
Fax: 08-25 56 18
E-post:info@hoskassurans.se


Pål Hosk Assurans AB är ett av finansinspektionen auktoriserat försäkringsmäkleri.

Specialinrikning är tjänstepensionslösningar för top management.

Bolaget grundades 1994 av försäkringsmäklaren Pål Hosk och drivs av honom med en heltidsanställd assistent.

Pål Hosk diplomerades från IFU, institutet för försäkringsutbildning i Sverige 1981 och har sedan dess oavbrutet varit aktivt verksam inom yrket, fram till 1994 som distriktschef inom Valand och sedermera Wasa (Valand-Vegete-Allmäna Brand- Skånska Brand =Wasa). Av dessa bolag var Valand det enda renodlade livförsäkringsbolaget.

Ledorden för Pål Hosk är att med glädje och på ett enkelt och lättfattligt sätt få beskriva delar inom tjänstepensionsproblematiken, enskilt eller i större grupper. Viktigt är också kontinuitet i förbindelserna och i valet av försäkringar. Det innebär bl a att det nästan uteslutande handlar om de stora välkända och solida tjänstepensionsbolagen när det kommer till upphandling av försäkring.

Enligt Dun & Bradstreet är bolaget Pål Hosk Assurans AB rankat i näst högsta divisionen, dubbel A.

Pål Hosk är född -50 och har tre barn med sin hustru och bor i Höglandet, Bromma.
 

Välkommen att kontakta oss !
 
 
 


Copyright PÅL HOSK ASSURANS AB 2000. Med ensamrätt.