Hoskassurans

Nederländerna och översvämningar har givetvis gått hand i hand under en tid. Och kampen mot vattnet har alltid förts. De första invånarna i Nederländerna kastade upp högar, från 1200-talet var saltkärren omgivna av vallar och efter översvämningskatastrofen 1953 accelererade allt. Det är därför inte konstigt att folk numera ställer frågor om vattenavrinning med konstgräs i trädgården, men det finns faktiskt inget att oroa sig för. Det är en myt att konstgräs orsakar översvämningar.

Konstgräs hjälper bara till att förhindra översvämningar
Konstgräs har en bra dränerande effekt. Det är inte meningen att vatten ska stanna kvar på konstgräset, så tillverkaren gör små hål i konstgräsmattan. Dessutom kan mattan även absorbera en del vatten. Detta gör att mattan släpper ut vattnet under en längre tid, vilket gör att det gradvis kan sjunka ner i marken. Det senare säkerställer att konstgräs faktiskt är bättre för vattenhantering. Med en klassisk gräsmatta måste marken absorbera allt på en gång, vilket inte är möjligt med en kraftig regnskur. Då får avloppssystemet det jobbigt. Konstgräsets absorberande egenskaper släpper däremot ut vattnet gradvis och hjälper till att avlasta avloppssystemet.

Översvämning med konstgräs har alltid andra orsaker
Självklart är det viktigt att konstgräs installeras på rätt sätt. Till exempel måste substratet också vara tillräckligt permeabelt. Problem uppstår i alla fall om vattnet inte kan eller inte sjunker ner i undergrunden. I praktiken blir vattnet då kvar mellan underlaget och konstgräset. Då blir det pölar och veck. Ett olämpligt underlag, felaktig installation av konstgräs eller otillräcklig användning av utfyllnadssand är därför några av de främsta orsakerna till översvämning av konstgräs i trädgården. Konstgräset i sig kommer dock inte att vara orsaken.

Lösningar för att förhindra översvämning med konstgräs
Om underlaget är otillräckligt vattengenomsläppligt betyder det inte att man inte kan lägga konstgräs. Ett nytt underlag kan dock behöva läggas, till exempel genom att gjuta stabiliserat. Installation av ett väl fungerande avloppssystem bidrar också till en god dränering av regnvatten. Detta är också mycket viktigt när man lägger konstgräs på en takterrass eller balkong.

Dessutom kan du alltid göra några saker för att konstgräset ska behöva ta upp mindre vatten. Att samla upp vatten hjälper till exempel, liksom att mjuka upp trädgården eller lägga ett grönt tak. Ett sådant grönt tak fungerar också som en svamp och kommer att hålla kvar vattnet ett tag innan det släpps.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *